Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini Medical Association BIMA in Bosnia and Herzegovina
Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini Medical Association BIMA in Bosnia and Herzegovina
Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini Medical Association BIMA in Bosnia and HerzegovinaBIMA je nevladino, nestranačko, neprofitno udruženje medicinskih radnika, građana, proisteklo iz tradicije medicinske struke sa prostora Bosne i Hercegovine s ciljem da u sebi objedini i čuva dostignuća savremene medicinske znanosti u svjetlu islamskog vjerovanja.

Osnovni zadaci BIMA-e ogledaju se u medicinskoj pomoći koju pružaju njeni članovi povratnicima, na njihova prijeratna ognjišta širom Bosne i Hercegovine.
Na ovaj način, BIMA se direktno uključuje u program ostvarivanja održivog povratka stanovništva u BiH.

Pored ovoga, BIMA posvećuje veliku pažnju edukaciji mladih, neafirmisanih medicinskih radnika i studenata, s ciljem podizanja njihovih znanja na viši nivo...Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini Sva prava zadrzana (C) 2006 Medical Association BIMA in Bosnia and Herzegovina All Rights Reserved